thtson2
FordusGM
Bir millete hizmet eden onun efendisi olur.
Mevzu bahis vatansa, gerisi teferruattır!
Yüksek Türk! Senin için yüksekligin hududu yoktur.
#TurkHackTeam